Pravna područja

 • Pravna procjena rizika u započetim sudskim postupcima
 • Clean start poduzeća
 • Izrada programa reorganizacije i poboljšanja funkcionalnosti postojeće pravne službe društava
 • Stečajno pravo i predstečajni postupci
 • Trgovačko pravo i pravo društava
 • Osnivanje, spajanje, pripajanje i preuzimanje trgovačkih društava
 • Preoblikovanje sportskih klubova u športska dionička društva
 • Zemljišnoknjižno pravo i katastar zemljišta
 • Nasljedno pravo, ugovori i oporuke
 • Ovršno pravo, privremene i prethodne mjere
 • Upravno pravo i službenički odnosi
 • Radno i socijalno pravo
 • Osiguravateljno i reosiguravateljno pravo
 • Naknade šteta
 • Javna nabava
 • Tržišno natjecanje
 • Kazneno pravo s naglaskom na kaznena djela u gospodarstvu

Područja rada

 • Lokalna uprava i samouprava
 • Komunalno gospodarstvo
 • Javni sektor
 • Trgovina
 • Energetika
 • Financije i bankarstvo
 • Sportska društva i organizacije
 • Društva u stečaju i predstečaju
 • Graditeljstvo i promet nekretnina
 • Zamjene odvjetnika i odvjetničkih društava